The college of Stalen Island

In affiliation with
The City University of New York
(CUNY)-USA

 • Tại trung tâm VUS
 • Ngoài hệ thống VUS
 • Liên kết đào tạo
 • Trang chủ

Luyện thi IELTS

du_hoc_1 du_hoc_2

 

 • Tại sao nên học luyện thi IELTS tại VUS?
 1. Chương trình được xây dựng với sự cố vấn thiết kế và hỗ trợ chuyên môn từ Đại học hàng đầu Hoa Kỳ - The City University of New York  (CUNY)
 2. Chương trình tập trung phát triển chuyên sâu 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết trong khuôn khổ bài thi IELTS, có nhiều bài thi mẫu cập nhật nhất.
 3. Học viên được định hướng đến IELTS ngay từ khóa học nền tảng
 4. Học viên được bồi dưỡng các kỹ năng ngôn ngữ cần thiết như diễn dịch, phân tích, tổng hợp. Có được nền tảng kiến thức vững chắc, học viên sẽ được hướng dẫn một cách kỹ lưỡng để vận dụng hiệu quả trong kỳ thi chính thức.
 5. Học viên có nhiều cơ hội tiếp cận với các đề thi thử IELTS chính thức
 6. VUS là “Trung tâm Ủy thác thi IELTS chính thức của Hội đồng Anh có quy mô Châu Á Thái Bình Dương”

Bạn Phạm Ngọc Minh Khánh, học viên VUS từng đạt 8.0 IELTS chia sẻ: Ở lớp, em được tiếp xúc và nắm bắt nhanh với cấu trúc đề thi, cũng như các dạng bài nghe, đọc, viết và nói tương tự với đề thi IELTS. Nhờ đó, em có thể hiểu rõ những yêu cầu cụ thể của từng phần trong bài thi, cũng như không bị bỡ ngỡ và tự tin khi tiếp cận với bài thi thực tế”.

IELTS

IELTS Foundation 1, 2

IELTS 5.5 - 6.0

IELTS 6.5 - 7.0+

Học phí

Luyện thi IELTS

 • IELTS Foundation 1, 2:           6.600.000 đ/ lớp/ 78 giờ
 • IELTS 5.5:                               7.200.000 đ/ lớp/ 78 giờ
 • IELTS 6.0:                               7.500.000 đ/ lớp/ 78 giờ
 • IELTS 6.5:                               8.200.000 đ/ lớp/ 84 giờ
 • IELTS 7.0+:                             8.500.000 đ/ lớp/ 84 giờ